ข้อตกลงและเงื่อนไข

autobotapp.com ซึ่งบริหารงานโดย ออโต้บอทแอพดอทคอม (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

 1. ทางเรามีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่านให้แก่สาธารณะ ยกเว้นการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างการให้บริการของผู้ให้บริการเท่านั้น ซึ่งเราจะทำการขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนนำข้อมูลไปเปิดเผย ท่านสามารถศึกษาต่อได้ในข้อ "นโยบายความเป็นส่วนตัวและการโอนถ่ายข้อมูล" ด้านล่าง
 2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า แก้ไขหรือคืนเงิน หากข้อผิดพลาดทางการบริการหรือสินค้าเกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาท เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณของผู้ใช้ การพิมพ์และให้ข้อมูลผิด การติดขัดในช่องสัญญาณ การสื่อสารผิดพลาด และปัญหาที่มิได้เป็นการกระทำของผู้ให้บริการเอง
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเพิ่มหรือลดราคาการชำระค่าสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทก็ตาม อาทิ การขอชำระเพิ่มหรือน้อยลงเพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้า
 4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับทางเรา
 5. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า ดังนั้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามหากท่านได้กระทำผิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางเราอาจสงวนสิทธิไม่ให้บริการท่าน
 6. ผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามทางเราจะแจ้งราคาสุทธิแก่ผู้ใช้ก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านได้ให้หรือถ่ายโอนผ่านเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ท่านไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลออกจากเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย อาทิ การบิดเบือนข้อมูล การหมิ่นประมาท หรือการข่มขู่ เป็นต้น รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย

นอกจากนี้ทางผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อการบริการและซื้อสินค้าเท่านั้น โดยจะไม่มีการนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นในกรณี เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งเราจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบเมื่อสัญญาความยินยอมของท่านหมดอายุ หรือได้รับการเพิกถอน ข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงินของท่านซึ่งได้รับจากขั้นตอนการชำระเงินจะถูกเก็บรักษาตามเงื่อนไขของ Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ลิ้งก์ autobotapp.com/privacy-policy

ทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้า เนื้อหา รูปภาพ และเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ เว้นแต่จะระบุว่ามาจากแหล่งอื่น ท่านไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

ข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

ท่านไม่สามารถนำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด และท่านไม่สามารถกระทำหรือส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดทางอาญา โอนถ่ายหรือเผยแพร่ เนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ละเมิดความลับ หรือพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงาน ในกรณีที่การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ให้บริการจะรายงานการละเมิดไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการดำเนินการทางกฎหมาย

ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

 1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้หากท่านยังคงเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์หลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ต่างๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้ประกาศไว้ จะถือว่าท่านได้ยินยอมเงื่อนไขดังกล่าว

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

Autobot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์ที่มีใช้งานเป็นส่วนเสริมร่วมกับโปรแกรม MetaTrader 5 เท่านั้น ไม่ใช่การชักชวนลงทุน หรือผู้ให้คำแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด และการใช้งานดังกล่าวมีความเสี่ยง

ช่องทางในการติดต่อเรา
ออโต้บอทแอพดอทคอม
82/10 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

 • อีเมล autobotapp@gmail.com
 • เว็บไซต์ autobotapp.com
 • หมายเลขโทรศัพท์ 066-124-4460